ข่าวประชาสัมพันธ์

  • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสวนธรรมภูสมะ เพื่อบูรณะซ่อมแซมสะพานไม้ซูตองเป้

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสวนธรรมภูสมะ เพื่อบูรณะซ่อมแซมสะพานไม้ซูตองเป้


เอกสารแนบ