ข่าวประชาสัมพันธ์

  • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางสาวสถาปนา ชวรงคกร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้การต้อนรับ นางสาวสถาปนา ชวรงคกร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน


เอกสารแนบ