ข่าวประชาสัมพันธ์

  • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ