ข่าวประชาสัมพันธ์

  • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


เอกสารแนบ