ข่าวประชาสัมพันธ์

  • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัวผู้กระทำความผิด (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒)
เอกสารแนบ