หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
คู่มือติดต่อราชการ
ประกาศ
ประกาศเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 1. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2560
 2. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 3. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 4. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 5. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 6. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 7. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 8. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2560
 9. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มกราคม 2561
 10. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กันยายน 2560
 11. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 12. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
บริการคัดสำเนาคำพิพากษา
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษา เริ่มใช้งานได้ 1 ธ.ค. 2559 โดยคำพิพากษาที่สามารถคัดได้ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
 2. แผ่นพับการขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 3. แนวทางการปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)