หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
คู่มือติดต่อราชการ
การสอบถามผู้ต้องหาฯ หรือผัดฟ้องผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ประกาศ
ประกาศเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 1. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 2. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กันยายน 2561
 3. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561
 4. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 5. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 6. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มกราคม 2561
 7. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 8. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561
 9. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 10. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 11. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562
 12. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 13. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 14. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561