ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756

คู่มือติดต่อราชการ
ประกาศ
ประกาศเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 1. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2560
 2. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 3. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 4. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 5. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 6. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 7. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2560
 8. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กันยายน 2560
บริการคัดสำเนาคำพิพากษา
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษา เริ่มใช้งานได้ 1 ธ.ค. 2559 โดยคำพิพากษาที่สามารถคัดได้ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
 2. แผ่นพับการขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 3. แนวทางการปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ